judoclubhensbroek.nl

Home

Judo op woensdag en vrijdag!

Beste leden,

 

Er komen weer meer mogelijkheden om te trainen! Vanaf volgende week gaan ook de vrijdagavond-trainingen weer door en ook de senioren kunnen weer komen trainen. Zo kunnen we allemaal toch nog lekker judoën voordat de vakantie begint!

 

De volledige set van regels die vanaf volgende week geldt, vind je onder deze mail. Wat er onder andere is veranderd, is dat de kleedkamers mogen worden gebruikt. Hier gaan we als volgt mee om:

 

 • Je komt binnen door de hoofdingang, ontsmet je handen, brengt je spullen naar de kleedkamer van jouw groep en wacht daarna op de bank in de zaal totdat je de mat op mag.
 • Na de training verlaat je het gebouw via de kleedkamer van jouw groep, je gaat dus nog steeds niet naar buiten door de hoofdingang.

 

Maar de meeste regels blijven hetzelfde, zoals:

 

 • In het gebouw geldt de mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar), maar tijdens het sporten mag het mondkapje af.
 • We komen maximaal 5 min. voordat de training begint.
 • Het is ouders, verzorgers en andere belangstellenden helaas niet toegestaan binnen te komen.
 • Brengen en ophalen van judoka’s vindt dus buiten plaats, waarbij de geldende RIVM regels onder eigen verantwoordelijkheid in acht dienen te worden genomen.
 • Wees op tijd met ophalen. Na het verlaten van de gymzaal is er geen toezicht meer. Voorkom dat uw kinderen verloren staan te wachten.

 

En dan nu hoe we het vanaf volgende week tot aan de vakantie gaan organiseren (voor de jeugd die alleen op woensdag traint blijft bijna alles hetzelfde)

 

Woensdagavond 9 t/m 23 juni:

 

 • Alle groepen komen op dezelfde tijden als dat zij de afgelopen weken kwamen.
 • Bij de laatste groep (20.00 tot 21.00) komen de senioren meetrainen.

 

Vrijdagavond 11 t/m 25 juni:

 

 • Jeugdtraining van 18.30 tot 19.30 (dit is de jeugd die woensdag niet kan of op woensdag én vrijdag traint).
 • Seniorentraining van 19.30 tot 21.00.

 

Zondag 27 juni:

 

 • Clubkampioenschappen voor de jeugd. Wie hieraan wil meedoen, moet zich vóór 20 juni opgeven per mail (info@judoclubhensbroek.nl). In de week voor het kampioenschap sturen we je dan per mail de tijd waarop je op zondag 27 juni aanwezig moet zijn (dit verschilt per gewichtsklasse). Ook dit moet helaas plaatsvinden zonder ouders, verzorgers en andere belangstellenden, maar we zijn blij dat we de strijd om het clubkampioenschap van 2020-2021 alsnog kunnen houden!

 

Woensdagavond 30 juni:

 

 • Extra avond voor de jeugd t/m 17 jaar: apenkooien met de eigen groep, op dezelfde tijd, dit jaar zonder vriendjes en vriendinnetjes. Kom in gymkleren naar de zaal.

 

 

Met vriendelijk groet,

 

Judoclub Hensbroek

 

 

Veiligheid en hygiëne in en rondom de gymzalen en sporthal

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 1. Hoest en nies in uw elleboog;
 2. Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 3. Draag een mondkapje in de gangen;
 4. Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
 5. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 6. Blijft thuis als je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of bij jezelf is vastgesteld;
 7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Het verbod is niet van toepassing op:
  A. Als het afstand tot kinderen tot en met 17 jaar betreft;
 1. Als u aan het sporten bent;
 1. Ga voordat je van huis vertrekt, bij voorkeur thuis naar het toilet;
 2. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 3. Het is verplicht om in het gebouw mondkapjes te dragen. Tijdens sport mag het mondkapje af. Kinderen tot en met 12 jaar zijn van mondkapjes uitgezonderd;

 

Voor sporters:

 1. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Het verbod is niet van toepassing op:
  Op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
 5. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het sportzalenbezoek bij voorkeur thuis naar het toilet;
 8. Was voorafgaand aan en na afloop van het sportzalenbezoek je handen met water en zeep;
 9. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 10. Kantines, kleedruimtes en douches zijn onder voorwaarden weer open. Hier geldt bijvoorbeeld vanaf 18 jaar wel de 1.5 m afstandsregel;
 11. Verlaat na het sporten de accommodatie via de routing naar de aangewezen uitgang of naar de kantine;
 12. Het is voor mensen van 13 jaar en ouder verplicht om in het gebouw mondkapjes te dragen. Tijdens sport mag het mondkapje af;

 

 

 

Corona regels per 15-10-2020

Regels ter beperking van de
verspreiding van CORONA

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Het verbod is niet van toepassing op:
A. Als het afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft
B. Op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar die sport beoefenen
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je van huis vertrekt, bij voorkeur thuis naar het toilet.
• Was voorafgaand aan en na het gymzaal en/of sporthal bezoek je handen met water en zeep.
• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.
• Dringend advies is om in het gebouw mondkapjes te dragen. Tijdens sport mag het mondkapje af.
• Kom alleen op vooraf besproken tijden.

Regels ter beperking van de
verspreiding van CORONA
• Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
• Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie.
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
• De kleedkamers worden uitsluitend gebruikt als doorgang naar de uitgang. Het enige toilet dat desnoods kan worden gebruikt, is het toilet bij de ingang.
• Verlaat direct na het sporten de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
• De “nieuwe” in/uitgang zal als ingang worden gebruikt. De “oude” in/uitgang zal als uitgang worden gebruikt. Dit wordt op de buitendeuren aangegeven met tekst en afbeeldingen van verkeersborden. De kleedkamers worden uitsluitend gebruikt als doorgang naar de uitgang en zullen verder niet worden betreden. Er worden geen persoonlijke spullen achtergelaten in de kleedkamers of in de ruimte bij de “nieuwe” in/uitgang, ook geen schoenen.
• Het is alleen toegestaan de accommodatie te betreden voor lesgevers en judoka’s uit de groep die op dat moment training heeft of waarvan de training binnen 5 min. begint. Daarnaast kunnen er één of enkele vrijwilligers aanwezig zijn ter ondersteuning van de trainingen (bijv. voor het vooraf en nadien leggen en opruimen van de judomat, het verzorgen van zeep en opvangen van (nieuwe) leden). Ouders, verzorgenden en andere belangstellenden mogen de accommodatie niet betreden. Het brengen en ophalen vindt buiten plaats, waarbij de geldende RIVM regels onder eigen verantwoordelijkheid in acht dienen te worden genomen. Wees op tijd aanwezig, zodat kinderen niet verloren staan te wachten!
• Voor wisseling van groepen is groep A bezig op de judomat en neemt groep B plaats op de banken. Na het traditioneel in zazen afgroeten door groep A verlaat groep A de zaal. Groep B wacht op het sein van de lesgevers dat zij de judomat op mogen. De lesgevers geven dit sein aan groep B nadat groep A de zaal heeft verlaten.

Laatste update seizoen 2019-2020

Beste judoleden,

 

Voor de zomervakantie zal de judomat jammer genoeg niet meer worden uitgerold. En ook het jeugdfeest vanwege ons 55-jarig bestaan kan dit jaar helaas niet doorgaan. Het corona-virus houdt de wereld daarvoor nog altijd te veel in zijn greep. Dat is spijtig, maar gelukkig kunnen we ons wel alweer iets vrijer bewegen dan de afgelopen maanden. We hopen dat jullie die ruimte op gepaste wijze pakken en regelmatig naar buiten gaan, lekker bewegen en veel plezier maken. Dat helpt ons gezond te blijven, zodat we er ook op de judomat met z’n allen weer iets moois van kunnen maken zodra de tijd daar rijp voor is.

 

We hopen dat de zomer voorspoedig verloopt en dat het nieuwe judoseizoen normaal van start kan gaan op woensdag 2 en vrijdag 4 september. Het zou fijn zijn als we iedereen dan weer in blakende gezondheid op de judomat kunnen verwelkomen en we onze judo-skills weer in praktijk kunnen brengen. We zullen de richtlijnen van de overheid, het RIVM, het NOC-NSF en de Judo Bond Nederland scherp in de gaten blijven houden en jullie op tijd informeren over hoe het in september zal gaan.

 

En dat feest houden jullie nog te goed. Het vieren van een 56 jarig bestaan kan ook heel leuk zijn 😊

 

Met vriendelijke groet,

 

Judoclub Hensbroek

 

Judo geeft discipline, zelfvertrouwen, neemt verlegenheid weg, geeft je kracht, snelheid en behendigheid en verbetert de coordinatie.

Al vanaf 5 jaar tot 80 jaar ben je van harte welkom. Je kan recreatief trainen, maar als je graag aan wedstrijden mee wilt doen kan dat ook.

Geef je op door een berichtje te sturen bij "contact"

 

Alle nieuwe leden vanaf 5 jaar mogen trainen in de woensdaggroep van 17.30 - 18.15 uur.

Judoclub Hensbroek       
Opgericht 8 augustus 1965

Bestuur:
Voorzitter: Pieter Schaak 0226-426993
Secretaris: Nico van Schagen 0226-451524

Penningmeester: Gerry van Baar 06-30636096
Bestuurslid: Arend-Jan Schenk 0226-452851
Bestuurslid: Stephan Schipper


Secretariaat:
Kerkweg 7d
1711 RR Hensbroek
Telefoonnummer 0226-451524

Trainingen:
Wij trainen in de sporthal in Hensbroek, 't Ouwe Hof 99.

Woensdag: 17.30 - 18.15 uur nieuwe jeugdleden vanaf 5 jaar
                  18.15 - 19.00 uur jeugd
                  19.00 - 20.00 uur jeugd
                  20.00 - 21.30 uur senioren

Vrijdag:     18.30 - 19.30  uur jeugd
                  19.30 - 21.00 uur senioren

Inschrijfgeld:
€10,-

Contributie:
(seizoen van september t/m juni)
€ 55,- voor jeugdleden
€ 75,- voor senioren

Leden kunnen bij ons judopakken kopen:

Maat 100: €20,-

Maat 110: €22,-
Maat 120: € 24,-
Maat 130: € 26,-
Maat 140: € 28,-
Maat 150: € 30,-

Witte band: € 5,-

T-shirts en sweaters:

Alle nieuwe leden krijgen na inschrijving bij Judoclub Hensbroek een t-shirt.Voor alle andere leden is dit t-shirt te koop voor €7,- en sweaters voor €7,50

Na de training kun je bij Gerry een t-shirt kopen.

 

Contact:

Vragen? Mail ons gerust